Tahniah kepada Dr. Syaheerah Lebai Lutfi

Tahniah kepada barisan kepimpinan baharu Pusat Mobiliti dan Kolaborasi Antarabangsa (IMCC). Dr. Syaheerah daripada Pusat Pengajian Sains Komputer telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah Kolaborasi Antarangbangsa. Tahniah dan syabas diucapkan.

imccdrsyaherah

  • Hits: 381

School of Computer Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel: +604-653 3647 / 2158 / 2155  |  Fax: +604-653 3684  | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  icon admin