Lawatan Naib Canselor

8 December 2020 – Naib Canselor USM, Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan telah mengadakan lawatan ke Pusat Pengajian Sains Komputer pada hari ini. Lawatan selama sejam ini meliputi bilik-bilik pengajaran yang telah siap proses pengubahsuaian. Mengiringi Naib Canselor adalah Dekan Pusat Pengajian Sains Komputer, Profesor Bahari Belaton.

Teks: Ahmad Anas Ismail
Gambar: Jasmi Che Isa

 

DSC 6858

DSC 6854

  • Hits: 763

School of Computer Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel: +604-653 3647 / 2158 / 2155  |  Fax: +604-653 3684  | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  icon admin