Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS)

02 Oktober 2020 - Pusat Pengajian Sains Komputer ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Dr. Jasy Liew Suet Yan di atas penerimaan Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) . Semoga kejayaan ini memberi inspirasi kepada penyeleidik lain dalam memartabatkan penyelidikan Pusat Pengajian Sains Komputer dan USM.

grantdec