• News & Events
  • Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 di Pusat Pengajian Sains Komputer

Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 di Pusat Pengajian Sains Komputer

5 Oktober 2020 - Pusat Pengajian Sains Komputer pada hari ini meraikan seramai tujuh (7) orang penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2019 yang telah menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang tahun 2019.

Penerima APC 2019 di Pusat Pengajian Sains Komputer adalah seperti berikut:

1. Prof. Madya Dr. Zurinahni Zainol
2. Ts. Dr. Mohd Najwadi Yusoff
3. Dr. Ahmad Sufril Azlan Mohamed
4. Dr. Jasy Liew Suet Yan
5. Dr. Manmeet Kaur Mahinderjit Singh
6. Puan Halizah Abdul Razak
7. Encik Jasmi Chek Isa

Pusat pengajian mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima APC 2019. Semoga sumbangan dan perkhidmatan yang cemerlang terus dipertingkatkan demi kecemerlangan Pusat Pengajian Sains Komputer dan USM.

apc2020